Stone Road

ARTIKEL TEGELTAKS

ARTIKEL TEGELTAKS

TEGELTAKS WAT IS DAT EN WAAROM IS DAT?

De overheid is bezig om binnenkort een zogenaamde “tegeltaks” in te voeren. Dus heeft u een tuin, dan krijgt u hier binnenkort mogelijk mee te maken.

Als er in Nederland een straat wordt opgehoogd dan wordt tegenwoordig meteen de hemelwaterafvoer gescheiden van het riool. Het regenwater wat dus vroeger in het riool werd afgevoerd wordt nu via speciale gescheiden hemelwaterafvoerbuizen afgevoerd richting oppervlaktewater in uw buurt zoals een sloot of singel.

In droge tijden is dit natuurlijk erg handig omdat het water dat extra is opgeslagen in natte periodes dan kan worden gebruikt door boeren en de natuur in drogere tijden. Wat echter minder handig is, is dat juist in natte tijden het oppervlaktewater het regenwater niet goed kan verwerken waardoor we steeds vaker volgelopen straten zien in Nederland. Om dit probleem weg te nemen is de tegeltaks verzonnen.

 

De tegeltaks wordt dus straks wellicht in het leven geroepen tegen het overstromen van de hemelwaterafvoeren omdat de overheid van mening is dat het grote aantal bestrate tuinen er mede verantwoordelijk voor is dat het regenwater niet snel genoeg afgevoerd kan worden.
 

Gevolg: overtollig water in de straat, waterschade aan huizen en waterzuiveringen die overuren draaien om al dat schone regenwater onnodig te zuiveren. Tuineigenaren zijn hier, volgens de overheid, dus medeverantwoordelijk voor. Daarom onderzoeken gemeenten diverse mogelijkheden, waaronder een tuintegeltaks.
 

Hoe werkt de tuintegeltaks?

Vooralsnog is de tegeltaks dus nog niet aangenomen maar het plan is om mensen met een tuin een extra belasting (taks) te laten betalen per vierkante meter tuinbestrating. Het hebben van meer gras of aarde kan u dus straks geld besparen. 

 

Hoe de tegeltaks gehandhaafd moet worden is nog onduidelijk. Gemeentes zouden door middel van drones vrij makkelijk vele tuinen in kaart in kaart kunnen brengen. Uiteraard is er ook nog een verschil of u een huurhuis heeft of een koophuis. Want liggen de kosten straks bij de grondbezitters of komt er een eerlijke verdeelsleutel? Ook is nog onduidelijk of bv. een groen dak wel of niet meetelt.
 

Ons advies
Wij adviseren u om het nieuws in de gaten te houden, en ook wij zullen dit doen en hier melding van maken als er meer bekend is.
 

Maar uiteraard hoeft u de mogelijke tegeltaks niet af te wachten, want laten we nu eerlijk zijn, een groene tuin is toch mooier dan een geheel bestrate tuin. Uit onderzoek blijkt ook dat ze meer rust en dus meer ontspanning geven.

Natuurlijk zijn we u graag van dienst bij het maken van een plan voor het ‘vergroenen’ van uw tuin en, indien u dit niet zelf wilt of kunt, uiteraard ook bij het periodiek onderhouden ervan!

TuinEnKlus4U - Tegeltaks.jpg